WATER

Van Dijk Advies & Techniek heeft ruime kennis van en ervaring met de voorbereiding en uitvoering van watergerelateerde projecten. Bescherming van het land tegen wateroverlast en waterschade speelt hierin een belangrijke rol. Maar ook voor vervoer over water en recreatie op het water zijn speciale voorzieningen benodigd. Met het beheer en onderhoud dient vanaf het prille begin rekening gehouden te worden.

Veiligheid, kwaliteit en visuele aantrekkelijkheid zijn daarom termen die bij onze ingenieursdiensten centraal staan.

Hieronder zijn enkele expertises weergegeven:

  • Klein en groot onderhoud aan kunstwerken;
  • Beschoeiingen;
  • Oeverreconstructies;
  • Baggerwerkzaamheden;
  • Waterbergingsprojecten;
  • Groot onderhoud vaarwegmeubilair.