STEDELIJK

Van Dijk Advies & Techniek ondersteunt en begeleidt organisaties bij de planvorming, engineering en uitvoering van multidisciplinaire projecten in de openbare ruimte. Technische advisering en ondersteuning rekening houden met beheer en onderhoud spelen hierbij een belangrijke rol.

Wij vinden het belangrijk om u gedurende een project voortdurend op de hoogte te houden. Op die manier kunnen wij snel inspelen op veranderingen. Constructief overleg, het terugkoppelen en het continue toetsen tijdens een project zijn voor ons kernpunten in het streven naar maximale kwaliteit.

De zorg rondom procedures en contracten kunt u daarom met een gerust hart aan Van Dijk Advies en Techniek overlaten. Ook de communicatie met vergunningverlenende instanties, kabel- en leidingbeheerders, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden nemen wij voor u uit handen.

Hieronder zijn enkele expertises weergegeven:

  • Bestrijden ven wateroverlastlocaties
  • Klimaatrobuuste binnenstedelijke inrichtingen (riolen, wegen, kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en groen)
  • Bouw- en woonrijp maken van woningbouw- en bedrijventerreinen
  • Haalbaarheidstudies, schetsontwerpen en budgetramingen
  • Allerhande onderhouds- en reconstructieprojecten in de openbare ruimte