NATUUR

Van Dijk Advies en Techniek heeft veel ervaring in het compleet verzorgen van natuurtechnische projecten. De laatste jaren worden steeds meer gebieden in buitenstedenlijke maar ook in het binnenstedelijke gebied met een aanvankelijk lage natuurwaarde heringericht ten behoeve van natuur en het verbeteren van de waterkwaliteit en capaciteit. Vanzelfsprekend spelen landschaplijke en cultuurhistorische aspecten hierin een belangrijke rol.

Vaak dient rekening te worden gehouden met meerdere partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering. Dit kan gaan om subsidieverstrekkers, natuurverenigingen, ontwerpers, burgers, etc.

Van Dijk Advies en Techniek kan bij dit type projecten de complete zorg voor de opdrachtgever uit handen nemen en vormt een schakel tussen alle partijen om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren; hierdoor wordt het mogelijk het project soepel en vlot tot een goed einde te brengen.

Hieronder zijn enkele expertises weergegeven:

  • Verdrogingsbestrijding
  • Ecologische verbindingen
  • Natuurtechnisch herstel
  • Herstel cultuurhistorische objecten
  • Venherstel
  • Hermeandering